Termički mostovi

Toplotni mostovi mogu se izbeći projektovanjem
Pasivne kuće imaju koristi i od izbegavanja efekata toplotnih mostova uz debljinu spoljne izolacije od 20 do 40 cm. S koeficijentima gubitka usled toplotnih mostova na nivou od oko -0,06 W/(mK) javljaju se spoljne negativne vrednosti koje znače računski bonus kod toplotnih gubitaka usled prenosa. Na taj se način mogu značajno kompenzovati eventualni pozitivni efekti toplotnih mostova na drugim područjima konstrukcije zgrade.Tamo gde se izolacija prekida postaje kritično
Pouzdan način pronalaženja toplotnih mostova jeste grafički prikazati konkretni projekat i proveravati nacrte, preseke i detaljne nacrte u pogledu prekida spoljne izolacije. Preporučljivo je žutim označiti izolacioni sloj spoljnih građevinskih elemenata u njihovom stvarnom položaju. Potom se proverava gde je sve žuti rub prekinut. Na tim slabim tačkama moguće je pretpostaviti toplotne mostove. Tada treba pažljivo razmisliti o tome mogu li se oni izbeći u projektovanju. Ako ne mogu, treba potražiti rešenje kako ih barem svesti na najmanju moguću meru. Svaki prekid izolacionog sloja predstavlja toplotni most koji pogoršava energetski bilans i dovodi do oštećenja.

Geometrijski i materijalni toplotni mostovi

  • Geometrijski toplotni mostovi mogu se zanemariti ako je spoljna izolacija dovoljno dimenzionisana i sveobuhvatna.
  • Materijalni toplotni mostovi moraju se bezuslovno izbegavati odn. minimizirati. Naročito:
  • toplotni mostovi na temeljnim pločama i podrumskim pločama
  • toplotni mostovi na stepenicama
  • toplotni mostovi na gornjim rubovima zidova u potkrovlju
  • toplotni mostovi na hladno-toplim zidnim ekstenzijama
  • toplotni mostovi na balkonima, podestima, izbočenim građevinskim elementima
  • toplotni mostovi na prozorima i kutijama za rolnete

Toplotni mostovi koji se često javljaju unutar građevinskog elementa (krovne grede, poprečne letve, sidra i dr.) moraju se uzeti u obzir kod izolacionog koeficijenta (U) određenog građevinskog elementa. Te konstrukcije nazivamo nehomogenim građevinskim elementima. Oni osim povećanih toplotnih gubitaka mogu dovesti i do građevinskih šteta. Doduše, nehomogenost u zidu iza celovite izolacije (npr. s gornje strane plafonske ploče) može se zanemariti ako je izolacija odgovarajuće dimenzionisana.

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči