Osvetljenje i prozori

Prozori i svetlo
Prozori propuštaju sunčevu svetlost u zgradu, greju, osvetljavaju i uspostavljaju vizualni kontakt. Ali, gotovo uvek oslabljuju toplotnu izolaciju fasade. Pitanje njihovog primerenog oblika, veličine i položaja zato je staro koliko i samo građevinarstvo i odražava se u svim građevinskim tradicijama i stilovima.

Termoizolaciono staklo: SAINT-GOBAIN-ova kompanija kćer ECKELT GLAS iz Steyra nudi termoizolacionon staklo pod nazivom CLIMATOP MAX energetski štedljivo trostruko staklo koje s koeficijentima Ug=0,5 W/m²K i g=0,6 postiže do sada neviđenu kombinaciju izvrsne toplotne izolacije i velikog stupnja ukupne energetske propusnosti. S obzirom na taj zapanjujući razvitak katedra za građevinarstvo i okolinu univerzita Donau-Universität Krems pitanje je iznova postavila i istražila u dvema studijama parametara:


Slika 1: CLIMATOP MAX – idealno energetski štedljivo staklo za solarnu gradnju, © ECKELT GLAS GmbH

Koliko stakla treba energetski efikasna kuća – odn. koliko stakla ona može podneti?
U prvoj studiji definirani su primereni volumen zgrade i varijacije udjela ostakljenja, kvalitet stakla i lokacije zgrade. Za ukupno 12 varijanti izrađena je godišnja energetska bilanca grejanja te su eksplicitno izračunati toplotno dobici i gubici.


Slika 2: Osnova za usporedbu je toplotni izolacija na nivou pasivne kuće
Krov, zid, podrumska ploča UW = 0,12 W/m².K, prozorski okvir Uf = 0,9 W/m².K
© ECKELT GLAS GmbH


Slika 3: Osnova za poređenje je toplotna izolacija na nivou pasivne kuće
Krov, zid, podrumska ploča UW = 0,12 W/m².K, prozorski okvir Uf = 0,9 W/m².K
© ECKELT GLAS GmbH

 • Zapremina zgrade definisana je analogno zapremini dvojnog objekta.
 • Udeli ostakljenja realno su utvrđeni u dve kategorije:
    (1) S 30%, O/W po 20%, N 20%,
    (2) S 60%, O/W po 40%, N 20%.
 • U pogledu kvaliteta ostakljenja za primer su ispitana tri ECKELT-ova proizvoda:
    2-WSV CLIMAPLUS ULTRA N: U=1,10 W/m²K; g=0,63; φ_Glas=0,04 W/mK
    3-WSV CLIMATOP ULTRA N: U=0,60 W/m²K; g=0,50; φ_Glas=0,04 W/mK
    3-WSV CLIMATOP MAX: U=0,50 W/m²K; g=0,60; φ_Glas=0,04 W/mK
 • Toplotna izolacija izolacija zgrade dosledno je pretpostavljena na nivou pasivne kuće.
 • Za klimatsku lokaciju odabrani su Beč i Salzburg.
Izračuni su obavljeni sa svom dužnom pažnjom pomoću paketa za projektovanje pasivne kuće.

Rezultati studije mogu se sažeti na sledeći način:
Povećanje udela ostakljenja uz jednake okvirne uslove u svim ispitanim varijantama dovodi do smanjenja potrebe za grejanjem. To je smanjenje najprimetnije u varijanti s optimizovanim energetski štedljivim trostrukim staklom CLIMATOP MAX na lokaciji s izrazitijim sunčevim zračenjem kao što je Salzburg, gde je potreba za energijom grejanja smanjena s 11 kWh/m²a na 5 kWh/m²a.

Korišćenje optimizovanog ostakljenja energetski štedljivim trostrukim staklom CLIMATOP MAX dovodi u svim varijantama do toplotnog neto dobitka prozora, sabrano za sve fasade, uključujući i toplotne gubitke okvira i prozorskih toplotnih mostova. Najprimetniji dobitak ponovo je u varijanti s velikim udelom ostakljenja na lokaciji u Salzburgu, gde je iznosio 6 kWh/m²a neto.

Kao dopuna prvom delu studije analiziran je energetski bilans ostakljenja, odvojeno od bilansa zgrade, za različite vrste ostakljenja, lokacija i položaja, te su rezultati upoređeni s onima punih zidova.

 • Varijacija položaja prema četiri strane sveta
 • Varijacija tri kvalitetna ostakljenja
    2-WSV CLIMAPLUS ULTRA N: U=1,10 W/m²K, g=0,63
    3-WSV CLIMATOP ULTRA N: U=0,60 W/m²K, g=0,50
    3-WSV CLIMATOP MAX: U=0,50 W/m²K, g=0,60
 • Varijacija lokacija: Beč i Salzburg

Svi ostali daljnji okvirni uslovi realno su utvrđeni. Uzeti su u obzir okvirni udeli, faktori umanjenja unosa sunčeve toplote kao i efekat toplotnih mostova. I ovaj deo studije ponudio je upečatljive rezultate:

 • Energetski štedljivo trostruko staklo CLIMATOP N prema jugu već je znatna dobitna površina. Prema istoku i zapadu još se javljaju neto toplotni gubici, ali oni su ipak niži od onih kod neostakljenog masivnog zida s U=0,12 W/m²K.
 • Uz energetski štedljivo trostruko ostakljenje CLIMATOP MAX, osim južne strane, i istočna i zapadna strana su sa neto dobitnim površinama. Čak i na severnoj strani preostali neto toplotni gubici niži su od onih punog zida s koeficijentom U= 0,12 W/m²K.

Značenje za graditeljsku praksu
Po prvi put s proizvodom CLIMATOP MAX imamo ostakljenje koje je i na severnoj strani ravnopravno pasivno izolovanom spoljnom zidu.

S obzirom na toplotnu upotrebljivost leti, potrebe grejanja i arhitektonske i funkcionalne aspekte, ostakljenje i kvalitet omogućava novu slobodu u dimenzionisanju i pozicioniranju providnih delova fasade, koji se bez ograničenja vezanih uz energetsku efikasnost ponovo mogu orijentisati prema središnjim funkcijama osvetljenja i vizualnog spoljnjeg kontakta.

Daljnje informacije o proizvodu CLIMATOP MAX naći ćete na websajteu www.eckelt.at

Donja slika 4 prikazuje toplotnu bilans primerne zapremine zgrade na lokaciji Salzburg sa obilatim ostakljenjem i CLIMATOP MAX-om. Jasno su uočljivi veći solarni dobici (žuto) koji jasno premašuju toplotne gubitke prozora (svetloplavo) i na taj način pridonose smanjenju potrebe za energijom grejanja (crveno) na izvanrednih 5 kWh/m²a.


Slika 4: Toplotni bilans referentne građevine s velikim udelom ostakljenja CLIMATOP MAX-om, na lokaciji Salzburg; © Donau Universität Krems, Dr. Peter Holzer

Slika 5 prikazuje toplotni bilans ostakljenja CLIMATOP MAX-om, uključujući i okvire, odvojeno od građevine, na različitim stranama na obe lokacije, u Beču i Salzburgu. Jasno se uočava neto toplotni dobitak na južnoj strani te u položaju istok-zapad, kao i vrlo mali neto toplotni gubitak u položaju prema severu koji ni s izolacijom ruba stakla i okvira ne premašuje vrednost za toplotno dobro izolovan spoljni zid s koeficijentom U=0,12 W/m²K.


Slika 5: Toplotni bilans ostakljenja CLIMATOP MAX-om uklj. okvire; © Donau Universität Krems, Dr. Peter Holzer

ECKELT je predvodnik u oplemenjivanju ravnog stakla i fokusira svoje napore na proizvode klimatski povoljne arhitekture budućnosti. Zagarantovano održiva rešenja solidnog preduzeća grupacije SAINT-GOBAIN GLASS. www.eckelt.at

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči