Vlaga

Vazdušna nepropusnost izbegava građevinske štete i štedi energiju
Izbegavanje toplotnih gubitaka usled provetravanja važan je preduslov za izbegavanje građevinske štete i štednju energije i troškova za grejanje. Pomoću ispitivanja kompresorom na vratima vazdušna nepropusnost u zgradama može se proveriti već u fazi gradnje te se propusti mogu brzo i povoljno otkloniti. Vazdušna nepropusnost nije hobi za energetski štedljivu gradnju, nego je nužnost ako se želi izbeći vlaženje građevinskih elemenata. Kroz nedovoljno vazdušno nepropusne građevinske elemente topli, vlažni vazduh iznutra može strujati napolje. Pritom na hladnim delovima konstrukcije može se sakupljati voda od otapanja te mogu nastati oštećenja građevine. Budući da velik deo šteta nastaje na taj način, prednost nepropusne spoljne izolacije ne vredi samo za pasivne kuće nego za sve građevinske standarde. Današnji stanari više ne prihvataju ni promaju u stambenom prostoru: vazdušno nepropusni način gradnje vodi prema većoj udobnosti. Stoga se danas uopšteno zahteva dobra vazdušna nepropusnost prema pravilima građevinske tehnike.

Potrošnja energije se smanjuje
U propusnim zgradama topli vazduh iz unutrašnjosti beži kroz reške i propuste u izolacijau zgrade. Nekontrolisanom izmenom vazduha topli vazduh koji izlazi stalno se zamenjuje hladnim spoljnim vazduhom. Često ugrađeno grejanje prostorije ili zgrade, uprkos pravilnom koncipiranju i stalnom pogonu, ne može dovoljno zagrejati hladni spoljni vazduh koji neprekidno dotiče. Usled toga potrošnja energije nepotrebno raste i javlja se neprijatna promaja.

Troškovi se snižavaju
Izbegavanjem neželjenih gubitaka toplote usled nekontrolisane izmene vazduha smanjuju se troškovi za energiju. Skupe popravke građevinskih šteta, uzrokovane konvektivnim unosom vlage, izbegavaju se.

Izbegavaju se građevinske štete
Vazdušna propusnost stvara strujanja kroz izolaciju zgrade. Toplota, vlagom obogaćen unutrašnji vazduh izlazi kroz proreze i reške, kondenzuje se u izolaciju zgrade i dovodi do šteta u substanci zgrade. "Slučajno prozračivanje" kroz propusne konstrukcije može se s pravom nazvati i "vazdušnim oštećivanjem građevine".

Provetravanje se može kontrolisati
Izmena vazduha u zgradi ne zavisi više od vetra i vremena niti od navika stanara. Dotok svežega vazduha može se kontrolisati i regulisati. Kod ugrađenog sklopa za komforno provetravanje, po mogućnosti s povratom toplote, automatski se obavlja higijenski neophodna izmena vazduha, a velik deo toplote ostaje unutar građevine.

Zdraviji život s higijenskom izmenom vazduha
Vazdušno nepropusne zgrade preduslov su za dobro funkcionisanje automatskog provetravanja stambenog prostora s povratom toplote. Ono garantuje higijenski neophodnu izmenu vazduha te se može prilagoditi individualnim potrebama stanara. Uvek sveži vazduh, bez promaje, bez buke i prašine spolja.

Bolji kvalitet stanovanja
Nekontrolisana strujanja vazduha u zgradi proizvode neprijatnu promaju, zone hladnoga vazduha na podu uzrokuju hladne noge a time i osećaj neprijatnosti. Kod vazdušno nepropusne izolacije zgrade nema tih nedostataka. Izbegava se prodor hladnog spoljnjeg vazduha zimi i prodor vrućeg spoljnjeg vazduha leti. Poboljšava se zvučna izolacija te se isključuju mirisi iz susednih stanova ili spolja.

Projektovanje i izrada
Odlučujuće je načelo jedinstvene potpuno izolovane ravnine u izolacijau zgrade, koja je u svim detaljima izvedena trajno i zaštićeno od kasnijih oštećenja. Osim sistemskih vazdušnih propusnosti usled manjkavog projektovanja tu su i problemi pogrešne izrade.

Tipična slaba mesta su

  • spoj spoljnjeg zida i podne ploče
  • međusobni spoj spoljnih zidova, npr. kod sučelja elemenata i ugaonih spajanja
  • područje spoja spoljnjeg zida i međuspratne ploče
  • područje spoja spoljnjeg zida i krova
  • prolazi kablova i cevi kroz nivo vazdušne nepropusnosti
  • umetnuti prozori i vrata u nivou vazdušne nepropusnosti
  • ugrađene strujne utičnice
  • neomalterisane zidne površine i iza ugrađenog zidnog sklopa loše podešenih ulaznih vrata i prozora
  • otvori za roletne
  • oštećenja nivoa zračne nepropusnosti u fazi gradnje

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči