Protivpožarna zaštita

Protivpožarna zaštita
Protivpožarna zaštita ne započinje tek s gašenjem požara, nego već u fazi projektovanja. Projektovanjem i konstruktivnim merama treba sprečiti nastanak i širenje požara. U smislu sigurnosti ljudi i imovine preventivna i građevinsko-tehnička protivpožarna zaštita zahteva od svih učesnika, projektanata, arhitekata, protivpožarnih stručnjaka i izvođača optimalnu saradnju.
Ne zaboravimo: protivpožarna zaštita spašava život!

Preventivna protivpožarna zaštita
Preventivna protivpožarna zaštita obuhvata sve mere koje pre izbijanja požara ciljaju na to da po mogućnosti spreče požare i njihovo širenje.

Ggrađevinske i organizacijske mere
Osiguranje sredstava za prvu i proširenu pomoć u gašenju
Opremanje sredstvima za gašenje
Priprema za akcije spašavanja i samospašavanja radi olakšanja protivpožarne borbe

Građevinska protivpožarna zaštita
je ukupnost svih građevinskih mera za sprečavanje šteta od požara, za sprečavanje širenja požara, za olakšanje borbe protiv požara kao i za spašavanje ili samospašavanje osoba.

Zahtevi u pogledu građevinskih materijala i građevinskih elemenata

Zahtevi u pogledu protivpožarnih sklopova
Odredbe u građevinskome zakonodavstvu, tehničkim smernicama, nacionalnim i međunarodnim normama

Prema građevinskom zakonodavstvu u izgradnji i adaptaciji građevinskih objekata smeju se koristiti samo materijali i elementi koji odgovaraju građevinsko-tehničkim zahtevima. Ti su zahtevi utvrđeni u zakonima o gradnji za razne kategorije zgrada, namene i posebne protivpožarne rizike. Na gradilištu je izvođač ili njegov zamenik odgovoran za to da građevinski materijali i građevinski elementi odgovaraju zahtevima iz građevinske dokumentacije i dokazima o nameni objekta.

ÖIB (Austrijski institut za građevinsku tehniku) je u Smernici 2 doneo načelne odredbe (usklađenje) o protivpožarnim zahtevima za zgrade, sa sledećim sadržajem:

Definicije pojmova
Klasifikacija građevina,
Protivpožarne karakteristike građevinskih materijala,
Klase vatrootpornosti građevinskih elemenata,
Protivpožarni odsečci,
vodovi i ugradnje.

Podela protivpožarne zaštite u Srbiji
Liftovi i posebni prostori,
pomagala za gašenje,
dimni alarm,
odvodi dima,
spoljni zidovi, krovovi i otvori,
evakuacijski i spasilački prolazi,
vatrogasci i dopremanje vode za gašenje,
poljoprivredne i šumarske stambene i državne zgrade,
školske zgrade i zgrade vrtića,
ugostiteljski sadržaji, studentski domovi,
pogonske zgrade,
garaže i parkirališta

Za protivpožarne zahteve u pogledu pogonskih zgrada i garaža postoje i ÖIB-ove smernice
ÖIB RL 2.1. Pogonske zgrade
ÖIB RL 2.2. Garaže

Izolacioni materijali od mineralne vune Isover su prema standardu ÖNORM EN 13501-1 klasifikovani kao euroklasa A1 i A2 (negorivo).

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči