Toplotna zaštita

Toplotna izolacija zimi
Toplotna izolacije zimi ima zadatak da za vreme sezone grejanja na unutrašnjim površinama građevinskih elemenata osigura dovoljno visoku temperaturu te da time spreči površinsku kondenzaciju kod uobičajene klime u stambenim prostorima. Površinska kondenzacija nastaje kad je temperatura površine zida niža od temperature kondenzovanja. Što je bolja toplotna izolacija spoljnih građevinskih elemenata, tim je lakše i energetski štedljivije izjednačiti i održavati sobnu temperaturu i temperaturu na površini zida, čime se izbegava kondenzacija. U slučaju izolacionih koeficenata U oko vrednosti 0,1 W/m²K (nivo pasivne kuće) i varijante bez toplotnih mostova, kondenzacija je praktično isključena.

Toplotna izolacija leti
Toplotna izolacije leti (zaštita od vrućine) služi za to da se zagrevanje uzrokovano sunčevim zračenjem koje se po pravilu odvija kroz prozore, ograniči u toj meri da se zagarantuje prijatna klima u prostoriji. Na letnju toplotnu izolaciju utiču dimenzije prostorije, raspored i veličina prozora, vrsta ostakljenja i senila za zaštitu od sunca, ventilacijske navike stanara, unutrašnji izvori toplote (npr. broj osoba, toplota kućnih aparata, računara, rasvete i dr.) kao i kapacitet akumulacije toplote korištenih građevinskih materijala (unutrašnji i spoljni zidovi, etažne ploče, izolacija krovišta). U zavisnosti od lokacije u klimatskom smislu objekat konstruktivnim merama treba tako koncipirati da se po mogućnosti izbegne upotreba klima uređaja.

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči