Rečnik stručnih izraza

Najvažniji pojmovi

Protivpožarna zaštita
označava sve mere za zaštitu građevina od požara. Zahtevi se mogu naći u standardu ÖN B3806 „Zahtevi u pogledu protivpožarnih karakteristika građevinskih proizvoda (građevinski materijali)“.

Protivpožarne karakteristike
Svrstavanje građevinskih materijala prema njihovim protivpožarnim karakteristikama u euroklase prema standardu ÖN EN 13501-1.
Izolacioni materijali ISOVER spadaju u negorive izolacione materijale euroklase A1 i A2 te na taj način zadovoljavaju najviše zahteve protivpožarne zaštite. Uz to, izolacioni materijali klasificiraju se u pogledu stvaranja dima (s1, s2, s3) i gorućih kapi (d0, d1, d2).

s1: gotovo bez dima
s2: srednje jaki dim
s3: jaki dim

d0: nema kapanja
d1: nema kapanja duže od 10 sekundi
d2: ni d0 niti d1

Trajanje odolevanja požaru kod građevinskih elemenata
Odolevanje požaru može se podeliti na klase REI 30, REI 60 i REI 90. Brojke označavaju vreme tokom kojeg neki građevinski element mora odolevati požaru: dakle 30, 60 ili 90 minuta. Merodavni su upotrebljeni građevinski materijali koji bi po mogućnosti trebali biti negorivi. Dokaz se dobije protivpožarnim ispitivanjem u obliku odgovarajućeg certifikata.

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči