Ponašanje mineralne vune tokom požara

Protivpožarna zaštita
Svake godine požari prouzrokuju velike troškove u Evropi: smrtne slučajeve, milijarde šteta, zagađenje okoline i gubitak nezamenjivih građevina.

Mineralna vuna ne gori
Mineralna vuna (staklena i kamena vuna) idealan je protivpožarni materijal, jer na osnovu svojeg mineralnog sastava ne gori i slabo provodi toplotu. Taj materijal, dakle, niti vatru hrani niti je širi. Mineralna vuna u velikoj je meri otporna na vrućinu i odlična je za primenu u protivpožarnim građevinskim elementima. Na primer, kao zaštita za nosive građevinske elemente i nosače, kao obloga za plafone i za ugradnju u protivpožarna vrata i zidove. Mineralne vune uvrštene su u najbolje euroklase A1 i A2 (negorivo).

Protivpožarna preventiva
Proizvodi od mineralne vune za toplotnu i zvučnu izolaciju istovremeno daju dragoceni doprinos preventivnoj protivpožarnoj zaštiti te se mogu koristiti praktično u svim vrstama građevina. Osiguravajuća društva, na primer, nude znatna umanjenja premija za preduzeća koja poboljšaju svoje protivpožarne mere. Za građevine toplotno i zvučno izolovane mineralnom vunom često vrede niže tarife osiguranja nego li za zgrade čija se izolacija sastoji od gorivih proizvoda.

Vreme je život
Da je vreme novac, znaju svi. U protivpožarnoj zaštiti vreme je život, a život se mora spasiti. Vreme je u borbi protiv požara presudno, naročito u prvim minutama požara. Kod izbijanja požara u prostoriji temperatura u prvih 15 minuta dostigne 700°C i potom može narasti i do 1100°C. Negorivi i inhibirajući materijali poput mineralne vune mogu usporavanjem širenja požara uštedeti dragocene minute i time spasiti živote, uštedeti novac, sačuvati imovinu i izbeći zagađenje okoline.

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči