Klasifikacija protivpožarne zaštite

Gorivost - EUROKLASE
Jedan od najvažnijih kriterijuma za ocenjivanje građevinskih materijala je njihovo ponašanje u slučaju požara. U EU su na snazi odredbe takozvanih "evroklasa" za klasifikaciju građevinskih materijala prema njihovom protivpožarnom ponašanju, stvaranju dima i kapljanja. Pritom se razlikuju negorivi (euroklase A1 i A2) i gorivi građevinski materijali (euroklase B, C, D, E, F). Mineralna vuna bez dodatnih slojeva (staklena i kamena vuna) uvrštena je u euroklase A1 i A2 za negorive građevinske materijale.
Za klasifikaciju raznih grupa primenjuju se postupci za ispitivanje pojedinačnih gorećih predmeta (Single Burning Item - SBI) i ponašanja u požaru u uglovima (Room Corner Test - RCT, ISO 9705). Presudan faktor u klasifikaciji je vreme koje prođe dok kod gorućeg proizvoda dođe do udarnog širenja plamena. Kod proizvoda Klase A, kao što je nekaširana staklena i kamena vuna, ne dolazi do takvoga širenja plamena zbog njihove negorivosti.

A negorivi materijali
A1 ne doprinosi požaru (nema potencijal za udarno širenja plamena)
A2 ne doprinosi požaru (nema potencijal za udarno širenja plamena)

B gorivi materijali
B vrlo ograničen doprinos požaru (nema potencijal za udarno širenja plamena)
C ograničen doprinos požaru (moguće udarno širenje plamena)
D prihvatljiv doprinos požaru (moguće udarno širenje plamena)
E prihvatljivo ponašanje u požaru (moguće udarno širenje plamena)
F svojstvo (u odnosu na odolevanje plamenu) nije ustanovljivo (moguće udarno širenje plamena)

Osim klasifikacije gorivosti sistem obuhvata označavanje i klasifikaciju prema svojstvima kao što su "stvaranje dima" (tri klase) i "stvaranje gorućih kapi" (dve klase). Ukupno prema najvišem nivou specifikacija u sistemu postoji 40 klasa.

Dodatne klasifikacije s1, s2, s3 za stvaranje dima
Klasifikacije s1, s2 i s3 izvode se iz mernih podataka koji se utvrđuju ispitivanjem po normi EN 13823.

Dodatne klasifikacije d0, d1, d2 za goruće kapi/otpale delove
Klasifikacije d0, d1 i d2 izvode se iz opažanja gorućih kapi ili otpalih delova.

Normom su obuhvaćene niže navedene klase građevinskih proizvoda (uz izuzetak podnih obloga:

A1

A2-s1,d0 A2-s1,d1 A2-s1,d2
A2-s2,d0 A2-s2,d1 A2-s2,d2
A2-s3,d0 A2-s3,d1 A2-s3,d2

B-s1,d0 B-s1,d1 B-s1,d2
B-s2,d0 B-s2,d1 B-s2,d2
B-s3,d0 B-s3,d1 B-s3,d2

C-s1,d0 C-s1,d1 C-s 1,d2
C-s2,d0 C-s2,d1 C-s2,d2
C-s3,d0 C- s3,d1 C-s3,d2

D-s1,d0 D-s1,d1 D-s1,d2
D-s2,d0 D-s2,d1 D-s2,d2
D-s3,d0 D-s3,d1 D-s3,d2

E
E-d2

F

Proizvodi od mineralne vune bez dodatnih slojeva spadaju u najbolju kategoriju A1 ili A2 (negorivo) s dodatkom s0 (neznatno dimi) i d0 (ne kapi).

Sigurnost ima prednost
Protivpožarni propisi trebaju sprečiti štetno gorenje i u slučaju požara omogućiti spašavanje ljudi i životinja i gašenje. Projektant i investitor određuju hoće li se zadovoljiti sa službeno propisanim protivpožarnim zahtevima ili će učiniti više za zaštitu života i imovine. To može značiti odluku za duže odolevanje građevinskih elemenata vatri kao i dalekosežnu odluku o upotrebi negorivih građevinskih materijala.

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči