Otpornost na požar

Otpornost na požar/vatrootpornost građevinskih elemenata:
Kod provere protivpožarnih klasa ne ispituju se građevinski materijali nego celi građevinski elementi. U zavisnosti od trajanja otpornosti na požar (tj. održanja odvojenosti prostora, nenastanka gorivih gasova i ograničenja toplotne struje na stranu okrenutu od požara) prema standardu ÖNORM razlikuju se sledeće klase:

F30 zadržava požar 30 minuta
F60 izrazito zadržava požar 60 minuta
F90 otporan na požar 90 minuta
F180 izrazito otporan na požar 180 minuta

Nosivi građevinski elementi moraju biti označeni vrednošću ili nivoom opterećenja utvrđeni u ispitivanju. Kombinacija svojstava nosivosti, odvajanja prostora i izolacije toplote utvrđeni su u susednim klasama uz dosadašnje protivpožarne klase.

Vreme otpornosti prema vatri klasifikovano je prema sledećem:
15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 min

Evropska klasifikacija protivpožarnosti

Karakteristična svojstva prema normi ÖNORM EN 13501-2
R Nosivost
E Odvajanje prostora
I Izolacija toplote
W Zračenje toplote
S Nepropusnost za dim
M Otpornost na udar
C Samozatvaranje
G Otpornost na zapaljenje čađe
K Protivpožarno delovanje

Definicija i kriterijumi

R Nosivost
je sposobnost građevinskog elementa da pod utvrđenim mehaničkim uticajem odoleva požaru na jednoj ili više strana bez gubitka stabilnosti u definisanom trajanju.

 • Savijanje (L²/400d)
 • Stopa savijanja (L²/9000d)
 • Razvlačenje - istezanje (h/100)
 • Stopa razvlačenja - istezanja (3h/1000)

E Odvajanje prostora
je sposobnost građevinskog elementa u funkciji odvajanja prostora da tako odoleva naprezanjima usled vatre samo na jednoj strani, da spreči prodor vatre na neopožarenu stranu.

 • Prorezi i otvori (Ø6x150, Ø25)
 • Zapaljenje grudice vate
 • Trajanje plamena na strani okrenutoj od požara (>10 sek)

Izolacija toplote
je sposobnost građevinskog elementa da ograniči prenos vatre i toplote u toj meri da na strani okrenutoj od vatre ne budu ugrožene osobe i da se materijali koji se tu nalaze ne mogu zapaliti.

 • srednje povećanje temperature (najviše 140 °C )
 • maksimalno povećanje temperature (180 °C)
 • dopušteno je umanjenje istoga (npr. okviri vrata s 360°C)

W Zračenje toplote
je sposobnost građevinskog elementa da ograniči zračenje toplote na strani okrenutoj od vatre.

 • maksimalna vrednost zračenja: (15 kW/m2)

S Nepropusnost za dim
je sposobnost građevinskog elementa da smanji ili onemogući prodor gasa ili dima iz jednog građevinsko elementa u drugi.

 • Maksimalno dopuštena stopa curenja (20 / 30 m³/h) pri definisanom pritisku 50 Pa i temperaturi 200 °C

M Udarno naprezanje
je sposobnost građevinskog elementa da odoli udarnom naprezanju u slučaju kad gubitak nosivosti nekog drugog građevinskog elementa u požaru prouzrokuje udarno naprezanje.

 • Otpor udarnom naprezanju prema klasifikacijskom trajanju R-, E- i/ili I (200 kg, udarna energija 3000 Nm)

C Samozatvaranje
je sposobnost protivpožarnih ili protivdimnih vrata ili poklopca da barem u slučaju požara zatvori neki otvor čak i ako nestane glavnog strujnog napajanja.

 • Ispitivanje na okolnoj temperaturi
 • Broj ciklusa zatvaranja zavisno od namene (do 200.000)

G Otpornost na zapaljenje čađe
je sposobnost uređaja za odvod gasova i produkata takvih uređaja da u kombinaciji s nepropusnošću za dim i izolacijom toplote odoli zapaljenju čađe.

 • Maksimalno povećanje temperature sa spoljne strane 100°C pri okolnoj temperaturi od 20 °C

K Protivpožarno delovanje
je sposobnost zidne i plafonske obloge da zaštiti materijale koji se nalaze iza nje od zapaljenja, karbonizacije i drugih šteta u nekom zadatom vremenu.

 • Maksimalno povećanje temperature s donje strane 270 °C
 • Prosečno povećanje temperature s donje strane 250 °C

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči