Preventivna protivpožarna zaštita

Građevinska protivpožarna zaštita sadrži sve mere za sprečavanje ili otežavanje širenja požara u zgradama. U tu svrhu je potrebno voditi računa i o rasporedu zgrada i korišćenju odgovarajućih konstrukcijskih elemenata koji odolevaju požaru i/ili izgradnji stacionarnih protivpožarnih sklopova.

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči