Zvučna izolacija u projektovanju

Uvek je povoljna i isplativa kad se gradi novo, a skuplja kod starijih zgrada.
Uz dobro projektovanje i izradu prema normi EN 12354 (važi u većini evropskih zemalja) moguće je s relativno malim finansijskim izdatkom postići komfornu zaštitu od buke u novogradnji. Treba računati na dva do tri posto veće troškove u odnosu na „bučno“ rešenje. Često se već standard pasivne kuće sa svojom toplotnom izolacijom istovremeno pobrine i za ugodnu zvučnu izolaciju. U tim slučajevima ni u novogradnji ni u starim objektima nema dodatnih troškova. Pritom raste ne samo kvalitet stanovanja nego i vrednost objekta. Na taj se način prilikom iznajmljivanja ili prodaje mogu postići više cene, jer postoji zvučna izolacija komforne nivoa: klase zvučne izolacije ISOVER mogu ovde poslužiti kao temelj za ocenjivanje.

Klase zvučne izolacije ISOVER

Klasa Muzika Komfor Povišeno*) Standardno
Zvučna izolacija između stanova ≥68 ≥63 ≥58 ≥53
Zvučna izolacija između prostorija u stanu (bez vrata),
kao i u obiteljskoj kući
≥48 ≥45 ≥40 ≥35**)
Izolacija buke od hodanja u drugom stanu ≤40 ≤40 ≤45 ≤50
Izolacija buke od hodanja u stanu,
kao i u porodičnoj kući L'nT,w + CI 50-2500***) dB
≤45 ≤50 ≤55 ≤60
* Minimalni zahtev za kuće u nizu
**) po želji
***) u prelaznom razdoblju L'nT,w + CI, vrednosti za 2 dB niže
Tek od „pojačane“ zvučne izolacije naviše može se računati sa zadovoljnim stanarima. Zbog toga uopšteno treba težiti klasi „Komfor“. U slučaju muzičara još i više.

Lokacija ima presudan uticaj
Koliko je u nekoj zgradi bučno ili tiho zavisi u prvom redu od pravilnog dimenzionisanja zvučne izolacije u odnosu na spoljnu buku. Na vazduhoplovnim koridorima, glavnim prometnicama, blizu škola ili bazena unapred će biti veća buka. Tu su u svakome slučaju neophodne jače izolacione mere da stanari mogu živeti u miru. Standard pasivne kuće nudi u tim izuzetno teškim uslovima tu prednost da se radi provetravanja ne trebaju otvarati prozori.

Promišljen pristup poslu
Ako je lokacija pogođena prevelikom bukom, moguće je tako izvesti pasivnu kuću da bude što dalje od izvora buke, a prozori dnevnog boravka i spavaćih soba da se nalaze na zidu kuće okrenutom od izvora buke. Zavisno od orijentacije kuće i okolnih objekata može se očekivati 5 do 10 dB manja buka. Međutim, zbog neophodne mogućnosti korištenja sunčevih zraka za pasivno grejanje, to će u konkretnim okolnostima biti teško postići.

Zvučna izolacija spolja i iznutra
Budući da buka nastaje podjednako u unutrašnjosti, npr. govor, hodanje, glazba, sanitarne instalacije, kao i u spoljnom prostoru, potrebna je zvučna izolacija izolacijaa zgrade kao i unutrašnjosti, zidova i plafona. Unutar fasade prozorske površine imaju istaknutu ulogu: one određuju zvučnu izolaciju spoljnog zida. Kao transparentni građevinski elementi prozori izoluju buku puno manje. Da bi se to nadoknadilo, zvučna izolacija neprozirnih elemenata mora se pojačati. Tražena orijentacijska vrednost je po pravilu oko 53 dB R’w. Da bi se u unutrašnjosti postigao mir, građevinsko-tehnički se razlikuje buka prenošena vazduhom i rezonantna buka (odn. od hodanja). Za rezultujući koeficijent zvučne izolacije u unutrašnjosti su odgovorni zidovi, vrata i susedni građevinski elementi. Orijentacijskim vrednostima u Evropi se smatraju 40 do 48 dB. Izolacija buke od hodanja odnosi se na zvučnu izolaciju plafona i stepenica. Tu treba po mogućnosti težiti izolaciji buke od hodanja L’nT,w+CI,50-2500 od 40 dB u odnosu na druge stanove, te 45 dB unutar stana ili porodične kuće. Za komfornu izolaciju buke prenošene vazduhom između pojedinačnih stanova preporučuje se 58-63 dB (D’nT,w+C). Ukupno uzevši, sa svim načinima gradnje koji se koriste za pasivne kuće može se postići izvrsna kvalitet akustike.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči