Šta je zvuk

Kod zvučne izolacije razlikujemo buku od hodanja koja se prenosi s poda ili ploče iznad nosivih konstrukcija, rezonantnu buku koja dolazi od mašina ili drugih izvora i zvuk koji se prenosi vazduhom.

Zvuk koji se prenosi vazduhom:
Razlikujemo imisijsku buku s ulice, iz garaže i dr. te prenošenu buku iz tuđih stanova ili susednih prostorija. U načelu efekti buke koja se prenosi vazduhom zavise od kvaliteta zidova, dakle od sistema gradnje i veličini prostorije. Kod imisijske buke presudnu ulogu igraju prozori i prozorske površine kao i spoljna vrata.

Buka od hodanja:
Izolacija buke od hodanja je od posebnog značaja između različitih stanova, ali i porodičnih kuća i dogradnji. Važno je što više odvojiti vibracije gole ploče, koje nastaju usled korišćenja, od susednih građevinskih elemenata te na taj način smanjiti buku.

Zvučna izolacija u građevinarstvu:
Optimalna zvučna izolacija mora se planirati već u početnoj projektnoj fazi. Zvučna izolacija je dakle u prvome redu projektni zadatak, uređena standardom ÖNORM B8115 „Zvučna izolacija i prostorna akustika u visokogradnji“. Tu su određeni minimalni zahtevi koji odgovaraju zahtevima iz prakse. Potreba za mirom u sve bučnijem svetu danas je veća od normirane zvučne izolacije. Stručnjaci mogu na raznim područjima pridoneti osećaju prijatnosti u zgradama:

Putem akustike zgrade:
Ova se disciplina bavi posebno zvučnom izolacijom u građevinama s bukom koja se prenosi vazduhom, rezonantnom bukom te bukom od hodanja. Radi se o izolaciji elemenata zgrade poput zidova, plafona, podova, krovova, prozora, vrata i dr.

Putem prostorne akustike:
Ova disciplina bavi se akustičnom klimom unutarnjih prostora: unapređenjem razumljivosti govora i muzike, usklađivanjem trajanja odjeka i smanjenjem nivoa zvuka.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči