Izolacija zgrada

Čuva nepropusnost i toplotu: izolacija zgrade.
Model multikomforne kuće ništa ne prepušta slučaju. Samo kontrolisana izmena vazduha je dobra izmena vazduha. Inače se javljaju toplotni gubici, promaja, vlaga, pregrevanje i dr. Sveobuhvatna nepropusna izolacija od krova do podruma štiti pasivnu kuću od tih neželjenih pojava i omogućava energetski uspešno, udobno stanovanje. Svakako, niko se mora bojati da će se ugušiti. Izolovani zidovi koji ne propuštaju vazduh ne dišu ni manje ni više od običnih zidova. Osim toga, sistem za provetravanje u svakome trenutku brine za svež vazduh najboljeg kvaliteta. Uprkos svemu, prozori se prema potrebi itekako smeju otvarati. Leti je provetravanje kroz otvoren prozor dobar način da se dobro izolovana kuća noću rashladi.

Za sveži vazduh brine sistem za provetravanje.
Nije samo kod pasivne kuće važno zameniti nekontrolisanu izmenu vazduha kontrolisanim dovodom i odvodom vazduha. U kombinaciji sa sunčevom energijom i toplotnom pumpom sistem provetravanja sa izmenjivačem toplote vazduh-vazduh trajno obezbeđuju kvalitetan vazduh u svim prostorijama. Istovremeno regulišu energetski efikasnu raspodelu toplote i njen povrat u celoj kući. Leti dodatno pruža blagi rashladni efekat.

Potpuno zatvoreno i izolovano.
Preporučena konstrukcija sveobuhvatne izolacije zgrade: vazdušna zaptivka i istovremeno parna brana u predelima s hladnih zima nalazi se u načelu na toploj strani izolacionog sloja okrenutog prema unutrašnjem prostoru. Defekti u izradi nepropusnosti izolacija zgrade poput npr. fuga ili curenja imaju vrlo neprijatne posledice:
• povećane toplotne gubitke
• nekontrolisanu izmenu vazduha
• lošu zvučnu izolaciju
• opasnost od oštećenja usled otapanja snega, stvaranja plesni ili korozije
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči