Klimatska politika EU

Srbija je upućena na Evropsku uniju i u skladu sa tim dužna je da se pripremi za postavljene klimatske ciljeve
Posledice promene klime već se sada osećaju i dalje će se pojačavati. Cena energije raste. U skladu sa tim, Srbija treba pokrenuti mere za drastično smanjenje potrošnje energije u industriji, prevozu i građevinama i potsticati nove, održive energetske sisteme.

Do 2020. Evropska unija će smanjiti svoje emisije CO2 za najmanje 20 posto. Srbija, dakle, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji treba da prati regulativu i trendove u Evropi i usklađuje se prema njima. Za nepoštovanje dozvoljene emisije CO2 članice će plaćati kaznu od 30 evra po toni. Da bismo to izbegli neophodno je uhvatiti korak i uskladiti se sa Evropskom regulativom.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči