Zaštita od vlage

Svaka izolacija dobra je tek onoliko koliko je s njome povezana zaštita od vlage. Zbog propuštanja ili čak nepostojanja parne brane nastaju veliki toplotni gubici kao i znatna građevinska oštećenja. Za trajno sigurna izolaciona rešenja ISOVER je razvio sistemski paket VARIO te na taj način garantuje najveću sigurnost ugradnje.
Vario KM

Vario KM

Parna brana sa učinkom povratnog sušenja na poliamidnoj osnovi zaustavlja prodor vlage zimi, a leti podstiče isušivanje drveta. Efikasno štiti stare zidove na drvenim nosačima, kao i sve ravne i kose krovove od šteta uzrokovanih vlagom.

PDF
Vario KM Duplex

Vario KM Duplex

Hermetičnost plus nenadmašno sigurna zaštita od vlage — to klima membrani VARIO omogućavaju njena jedinstvena svojstva. VARIO odmah reaguje na klimatski promenjene uslove i izjednačava ih. Time VARIO povećava i udobnost stanovanja, dok dragoceni delovi građevine sigurno ostaju zaštićeni od vlage. Pored ISOVER VARIO KM, nova klima membrana ISOVER VARIO KM Duplex ne nudi samo veliku otpornost na kidanje, nego olakšava i ugradnju zahvaljujući paralelnim linijama na površini koje omogućavaju jednostavno rezanje.

PDF
Sistemski paket Vario KM Duplex

Sistemski paket Vario KM Duplex

Sistem se sastoji od 60 m² "dišuće" klimatske membrane VARIO KM Duplex, jednog koluta lepljive trake VARIO KB1 (40 m’) i 3 patrone lepka VARIO Double Fit.

Lepljive trake Vario KB

Lepljive trake Vario KB

Posebno razvijene lepljive trake namenjene sistemima VARIO KM / VARIO KM Duplex za nepropusno oblepljivanje preklopa i prodora.

PDF
Zaptivka Vario Double Fit

Zaptivka Vario Double Fit

Ne sadrži rastvarače, ne ljušti se, za izradu svih nepropusnih spojeva s konstrukcijskim elementima, npr. zabatnim zidovima, podrožnicima, prozorima i vratima.

PDF
Vario FS

Vario FS

Elastična mineralna vuna s PE folijom za izradu nepropusnih spojeva na kosom krovu te kod drvenih konstrukcija.

PDF
Flammex

Flammex

Polietilensaka folija, vodootporna, otporna na kidanje. Postavlja se sa unutrašnje strane lakih konstrukcija, ima ulogu parne brane.

PDF
Integra ZUB

Integra ZUB

Difuziono otvorena paropropusna krovna folija za zaštitu od vlage, nepropusna za vetar.

PDF
Tyvek

Tyvek

Paropropusna i vodootporna krovna lepenka. Polaže se sa spoljašne strane daščane oplate. Polietilensko pletivo visoke čvrstoće s mikrovlaknima velike propusne moći vazduha.

PDF
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči