Zaštita od požara

S ISOVER-rom na sigurnoj strani!
Gde izbije požar nastaje ne samo toplota nego i dim. Oslobađaju se otrovni gasovi i ugrožavaju stanare u kućama i stanovima. Negorivi izolacioni materijali pomažu usporiti širenje požara, duže održavati otvorenim rute za izvlačenje i bolje štititi život i zdravlje ljudi. Smanjuju se i otrovne emisije.

Uz preventivnu protivpožarnu zaštitu na sigurnoj ste strani. S negorivim izolacionim materijalima od mineralne vune ISOVER: staklenom vunom, kamenom vunom i Ultimateom. Najbolja zaštita za krov, zidove i plafone.

Iz ljubavi i odgovornosti – sigurna gradnja s ISOVER-om.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči