Zvučna izolacija

Buka je naporna, od nje se može razboleti
U industrijskim se zemljama s pravom spominje zagađivanje okoline prometnom bukom, najraširenijim izvorom buke. U EU 80 miliona građana pati zbog nepodnošljive buke. Još 170 miliona ih je stalno izloženo buci, koju doživljavaju kao jaku smetnju.

Tišina je kvalitet života
Mi živimo u bučnome svetu. Buka je sveprisutna, tišina retka. Na ulici, u pogonu, muzika iz dječje sobe ili štropot kod suseda. Želimo živeti i spavati u miru, raditi usredsređeno i opušteno uživati u muzici. Zahtev za mirom, zaštitom od buke i dobrom prostornom akustikom za većinu će ljudi biti sve važniji.

Pažljivim projektovanjem i prikladnim merama arhitekte i investitori mogu ekonomično postići najbolju zvučnu izolaciju i prijatno stanovanje i time dati značajan doprinos osećaju ugodnosti i javnog zdravlja.
Svaki čovek ima potrebu za mirom. Pauze s mirovanjem pripadaju svakodnevnom životu kao jelo i piće – telo i duh se ponovno pune.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči