Ekonomija

Novogradnja ili sanacija: jednom pravilno izolovani, trajna su ušteda!
Ušteda na troškovima grejanja donosi novac. Stoga ne treba štedeti na debljini izolacionog materijala: dodatni trošak za deblju izolaciju neznatan je, jer najveći deo troškova ulaganja sadržan je u temeljnom ulaganju: skela, popravci, nova žbuka odn. novo pokrivanje krova, prilagođavanjea detalja i dr. Dodatni troškovi za izolacioni materijal su u odnosu na sve to neznatni. No, to vredi samo ako se u startu izvodi bolja izolacija - ako se naknadno želi još jednom "popravljati" izolacija, moraju se ponovo platiti svi troškovi temeljnog ulaganja. To je retko kada ekonomično. Dakle, kod novogradnje treba odmah u startu odabrati standard pasivne kuće.

Jasno poboljšanje i putem sanacije
Korišćenje komponenti pasivne kuće u modernizaciji starih građevina dovodi do opsežnih poboljšanja u pogledu udobnosti, ekonomičnosti, otklanjanja građevinskih oštećenja i zaštite klime. U mnogim je projektima već uspelo smanjiti potrebe za energijom grejanja za oko 90%.
Standard pasivne kuće nije međutim uvek dostižan - između ostaloga i zato jer podrumski zidovi nakon sanacije ostaju kao praktično neizbežni toplotno mostovi. Kod višespratnih stambenih zgrada za prizemne se stanove često postiže tek niskoenergetski standard. Svi spratovi iznad njega po pravilu se mogu dovesti na nivo pasivne kuće.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči