Ekologija

Udobno stanovanje - u saglasju s prirodom
Toplotna izolacija na nivou pasivne kuće nudi najbolju uštedu energije u razdoblju korištenja koje seže duboko u budućnost. Pritom izolacioni materijali trebaju i sami odgovarati najvišim zahtevima u pogledu ugradnje, kvaliteta i naročito ekologije. ISOVER je sve to istaknuo kao svoje postulate i razvio odgovarajuće proizvode: staklena vuna ISOVER proizvodi se pretežno od recikliranog stakla. Ono s udelom od 80% zamenjuje glavnu sirovinu kvarcni pesak. Prirodne sirovine vade se na ekološki način u površinskom kopu koji se sanira odmah po okončanju eksploatacije. Nakon toga savremeni postupak proizvodnje brine za daljnje ekološko ponašanje. Tako se od 1m³ sirovine napravi 150m³ staklene vune ISOVER. Ta količina dovoljna je za potpunu izolaciju porodične kuće na nivou pasivne kuće, od podruma do krova . Osim toga, staklena vuna višestruko štedi energiju za proizvodnju. Energija potrebna za proizvodnju staklene vune isplati se toplotnom izolacijom do nivoa pasivne kuće u odnosu na kuću bez izolacije tavanske ploče za manje od 10 dana.

U svekoliki proizvodni proces u Stockerauu uključen je biološki sistem za pročišćavanje vazduha - vlastiti proizvod i svetski patent. Voda za pranje kreće se u krugu. Na taj način radna mesta i ekološko ponašanje idu ruku pod ruku.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči