Termoizolacioni filc Premium

ISOVER PREMIUM je toplotnoizolacioni filc vrhunskog kvaliteta, sa kojim se postižu izvrsna izolaciona svojstva, koristeći manje debljine mineralne vune.
To otvara nove mogućnosti za arhitekte u dizajnu i iskorišćavanju prostora. U novogradnji ugradnjom PREMIUM-a, postiže se izgradnja energetski efikasne zgrade sa tendencijom smanjivanja troškova održavanja. Prilikom renoviranja i revitalizacije starih zgrada, raspoloživi prostor za toplotnu i zvučnu izolaciju često je limitiran postojećim dimenzijama prostora. Zahvaljujući niskoj vrednosti toplotne provodljivosti λ=0.032 W/mK, ugradnjom PREMIUM-a, mogu se, sa manjim debljinama toplotnoizolacionog filca, postići odlična izolaciona svojstva.

Izolaciona svojstva

Da bi se postigla vrednost koeficijenta prolaza toplote U = 0,10 W/m2K, sa ISOVER PREMIUM toplotnoizolacionim filcom, λ = 0,032 W/mK, potrebna debljina izolacije iznosi 30 cm. Sa jednim konvencionalnim toplotnoizolacionim filcom, dobrog kvaliteta, toplotne provodljivosti λ = 0,040 W/mK potrebno je ugraditi 38 cm debljine izolacije, za istu vrednost U. Smanjivanjem debljine izolacije za 8 cm, prostor od 150 m2, biće uvećan najmanje za 4 m2 korisne površine za stanovanje. To je najbolja izolacija za postizanje komfora i prijatne atmosfere unutrašnjeg prostora tokom cele godine, ali i izgradnje sa ciljem uštede energije i snižavanjem troškova grejanja.

Prednosti i svojstva

  • Koeficijent toplotne provodnosti: λD = 0,032 W/m·K
  • Sigurno, jer ne gori, euroklasa A1
  • Izvrsna zvučna izolacija, otpor strujanju vazduha ≥ 5 kPa·s/m²
  • Prema: MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5
Specifikacija
Oznaka i debljina [cm] Dužina [cm] Širina [cm] Količina u pakovanju [m²] U=K-vrednost* [W/m²K]
Premium 16 350 130 4,55 0,19
Premium 14 450 130 5,85 0,22
Premium 12 500 130 6,50 0,25
Premium 10 600 130 7,80 0,30

*pri proračunu U-vrednosti (koef.prolaza toplote) uzet je zbir toplotnih otpornosti Rsi + Rse = 0,20 m2K/W


Prednosti i karakteristike

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči