Sigurnost u radu

Isoverovi proizvodi od staklene vune sigurno se i lako ugrađuju
Slede najvažnije informacije iz Sigurnosno-tehničkog lista prema 91/155/EEZ (objavljeno prema 2001/58/ EZ)

Primena: mineralna vuna ISOVER primenjuje se u toplotnoj, zvučnoj i protivpožarnoj izolaciji u građevinarstvu i tehničkoj izolaciji.

Sastav i sastojci: mineralna vuna ISOVER sastoji se od staklaste strukture koju čine mineralna vlakna uz mali dodatak mineralnih ulja, sa ili bez dodatka duroplastičnih veštačkih smola i sredstava za osiguranje prianjanja, ev. s kaširanjem, disperzijskim lepkom i hidrofobnim sredstvom.

  • Težinski udeo staklene vune (mineralne staklene sirovine) je 91 – 99,5%, od toga je oko 80% reciklirano staklo
  • Organski težinski udeo (vezivo – bakelit) je 0,5 – 9%
  • Neki proizvodi imaju dodat poseban spoljni sloj: staklenu tkaninu, aluminijsku foliju ili poliestersku tkaninu

Kategorizacija i označavanje (EU-uputstvo 67/548): proizvodi od staklene vune ISOVER ispunjavaju uslove iz „Direktive 97/69/EZ Dodatak Q“ Komisije EU od 5.12.1997. Time je naučno utvrđeno da nisu svrstani ni u koju od kategorija proizvoda koji uzrokuju rak te da nisu obavezne zaštitne mere u proizvodnji tih materijala i radu s njima. U okviru jedne konferencije u Lyonu u oktobru 2001. nezavisni stručnjaci IARC-a (Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma), službe Svetske zdravstvene organizacije (WHO), izmenili su kategorizaciju svih mineralnih vuna još iz 1987., iz „eventualno kancerogena (2B)“ u „bez kategorizacije (3)“. Na taj su način uvaženi rezultati brojnih opsežnih studija i ispitivanjima na životinjama koja su se sprovodila od 1987. u vezi sa zdravstvenim rizicima rukovanja staklenom i kamenom vunom te vunom od šljake, pa i one koja ne odgovara zahtevima Direktive EU. Kategorizacija od strane IARC-a za sada još nema direktni uticaj na kategorizaciju u EU, ali potvrđuje i povećava poverenje graditelja i potrošača u proizvode koji su ispitani i označeni slobodnim u skladu s Direktivom 97/69/EZ Dodatak Q , te pokazuje da ni rad s reciklažnim materijalima ne predstavlja rizik.
Nezavisno od toga i dalje treba izbegavati svako nepotrebno prašenje i osigurati dovoljno provetravanje mesta rada i korišćenje odgovarajuće radne odeće, od rukavica i eventualno zaštitnih naočara i maski za zaštitu disajnih organa za slučaj kratkotrajno povećane koncentracije prašine.

Granične vrednosti izlaganja:
ne postoji tehnička orijentacijska koncentracija jer su proizvodi oslobođeni kategorizacije opasnosti, ali zato postoji maksimalna koncentracija na radnom mestu za uopšteno zagađenje prašinom: 15mg/m³ čestica koje se mogu udahnuti i 6mg/m³ čestica koje mogu proći u alveole pluća.
Vlakna u proizvodu izrazito su biološki razgradljiva (to znači da ponderirano vreme prepolovljenja vrednosti vlakna dužeg od 20 km nakon udisanja iznosi manje od 10 dana, a prema ispitivanju intratrahealne bioperzistencije manje od 40 dana). Svi proizvodi odgovaraju Evropskoj direktivi 97/69/EZ, pa ne postoje posebni rizici

Lokalni efekti:
krupnija vlakna mogu imati mehanički efekat na kožu, spojnicu oka ili sluznicu. To su prolazne reverzibilne pojave kakve može prouzrokovati i prašina koja ne sadrži vlakna. Mere prve pomoći: isprati grlo i usta, izduvati nos. U slučaju dodira s kožom preporučuje se lagano isprati toplom vodom i sapunom; u slučaju alergije potražiti savet lekara. Uđe li prašina u oko, postupati s česticama kao sa stranim telima i temeljno isprati vodom te eventualno konsultovati lekara.

Rukovanje i skladištenje:
paziti na dobro provetravanje prostora i izbegavanje prašenja, npr. prilikom rezanja umesto testere koristiti nož ili poseban alat „ISOBOY“. Ako se materijal ugrađuje u prostorima sa slabim provetravanjem ili istovremeno s radovima kod kojih se stvara prašina, preporučuje se nošenje maske P1 za zaštitu disajnih organa, odgovarajuće rukavice, zaštitne naočare te komotnu zatvorenu radnu odeću. Po završetku rada isprati prašinu hladnom vodom.

Skladištenje: čuvati od mehaničkog oštećenja, skladištiti na suvom mestu.

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči