Postupak proizvodnje kamene vune

Sirovine
Kamena vuna sastoji se uglavnom od vulkanske stene poput bazalta i dijabaza, kojoj se dodaje koks, dolomit i reciklirani proizvodni otpad.

Postupak topljenja
Stene se tope u kadi na temperaturi od oko 1600 stepeni Celzijusa, uz pomoć koksa. Kada se može uporediti s visokom peći.

Ispredanje vlakana
Iz rastopljene tekuće stene ispredaju se vlakna. Istovremeno se dodaje vezivo koje će potom održati oblik izolacionog materijala.

Očvršćavanje
Nakon toga se kamena vuna provede kroz tunelsku peć u kojoj vezivo potpuno očvrsne.

Konfekcioniranje
Kamena vuna reže se u ploče ili table i pakuje.

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči