Multi-Komfort Passivhaus Filz Duo

MK- DUO MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS FILZ DUO je ugradni filc od finih staklenih vlakana za toplotnu izolaciju. Upotrebljava se kao drugi sloj izolacije kod kosih krovova i u laganim konstrukcijama. Polaže se poprečno na prvi sloj izolacije kod potkrovlja i svih ostalih drvenih konstrukcija sa 59 cm sistemske širine (svetli razmak). Time se povećava delovanje izolacije.

Prednosti i svojstva

  • Koeficijent toplotne provodnosti: λD = 0,034 W/m·K
  • Sigurno, jer ne gori, euroklasa A1
  • Izvrsna zvučna izolacija, otpor strujanju vazduha ≥ 5 kPa·s/m²
  • Prema: MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5
Specifikacija
Oznaka i debljina [cm] Dužina [cm] Širina [cm] Količina u pakovanju [m²] U=K-vrednost* [W/m²K]
MK-DUO 8 800 60 9,60 0,39
MK-DUO 5 1200 60 14,40 0,60

*pri proračunu U-vrednosti (koef.prolaza toplote) uzet je zbir toplotnih otpornosti Rsi + Rse = 0,20 m2K/W


Prednosti i karakteristike

 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči