Mehaničko pričvršćivanje sa drvenom konstrukcijom

Mehaničko pričvršćivanje sa drvenom konstrukcijom

Konstrukcija ventilisane fasade pruža sigurnu mogućnost toplotne izolacije. Izolacioni materijal se za nosivu konstrukciju učvršćuje mehanički (npr. udarnim tiplima ili uglavljivanjem između podkonstrukcije) ili lepljenjem (metoda punog ruba i tačkastog nanosa po sredini). Između fasadne obloge i izolacionog sloja ventilacija odvodi vlagu. Na taj način fasadna izolaciona ploča uvek ostaje suva i osigurava puni izolacioni efekat.

Drvena podkonstrukcija predstavlja vrlo efikasan sistem koji se odlikuje jednostavnošću i ekonomičnošću montaže naročito kod manje debljine toplotne izolacije. U pogledu protivpožarnih svojstava postoje ograničenja sadržana u propisima koja u posebnim slučajevima (npr. kod nebodera) dopuštaju izostanak drvene podkonstrukcije. Kvalitet drveta mora odgovarati smernicama za „kvalitetno građevinsko drvo“ prema standardu Ö-Norm.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči