Između spratova

Obrada korak po korak:

 • 1Pripreme

  Pripreme

 • 2Izbegavanje zvučnih mostova

  Izbegavanje zvučnih mostova

 • 3Zabijanje nogara

  Zabijanje nogara

 • 4Postavljanje toplotne izolacije

  Postavljanje toplotne izolacije

 • 5Montaža zvučnog apsorbera

  Montaža zvučnog apsorbera

 • 6Polaganje 1. ploče

  Polaganje 1. ploče

 • 7Podešavanje podignutog poda

  Podešavanje podignutog poda

 • 8Lepljenje podignutog poda

  Lepljenje podignutog poda

 • 9Ploče podignutog poda položite sa zamaknutim sučeljem

  Ploče podignutog poda položite sa zamaknutim sučeljem

 • 10Nakon jednog dana polažite oblogu

  Nakon jednog dana polažite oblogu

Između spratova

Izdignuti pod idealna je suva i laka podna konstrukcija. Zahvaljujući njegovoj promenljivoj visini od 5-29 cm moguće ga je idealno prilagoditi prilikama u prostoriji i izjednačiti razlike u visini i neravnine. Takođe je bez problema moguće polagati cevi i vodove.
Ovako se pravilno postavlja podignuti pod.
Materijal prilikom prevoza i skladištenja zaštitite od vlage. Podignuti pod prilagođava se okolnoj klimi. Pre isporuke poda moraju se završiti svih mokri radovi (npr. čišćenje), ugraditi prozori te proveriti nepropusnost cevi (kompresorska provera).

Kod poda iznad zemlje ili gole ploče koji nisu stabilno suvi, obavezno položite hidroizolaciju. To je naročito važno kod paronepropusnih podnih obloga poput keramičkih pločica ili obloge od kaučuka. Uračunajte 1 dan za sušenje pre zabijanja čepova (vidi korak 10).
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči